fakie flip to disaster
[o]rigo g.


[o]jay z.

fakie willy grind.
[o]jay z.


fakie crooks

[o]jay z.